RiWiVo Architectuur Bouwtechniek Extra Gastenboek
Richard Voort

 

 

 


Op deze site vindt u een overzicht van competenties die ik tijdens de opleiding aan de TU/e (Bouwtechniek/Architectuur) en daarbuiten verworven heb. Belangrijk aspect daarbij is de rol van de gebruiker t.o.v. de gebouwde omgeving. In een gebouw tracht je mensen op een bepaalde wijze te prikkelen,
tevens wordt de organisatie afgestemd op de gebruiker. Uiteindelijk moet er één functionerend geheel ontstaan en daarbij is de (bouw)techniek onontbeerlijk. Andersom kan de techniek ook uitganspunt zijn voor innovatieve concepten. Mocht u na het bezoeken van de site nog vragen hebben,
wees dan zo vrij om contact met mij op te nemen.

Met vriendelijke groet Richard Voort

 

Copyright by Richard Voort