RiWiVo Architectuur Bouwtechniek Extra Gastenboek
> 24up

Maak binnen 24 uur een ontwerp voor het toekomstige Annie M.G. Schmidt Huis plus Park te Almere. ( hergebruik de IFD elementen van  Villa Zebra).

Geef een visie op het thema: 'kinderen spelenderwijs met kunst en cultuur in aanraking brengen."

Samenwerking met:
Thorsten Schneider
Thijs Follet (www.debossa.nl)

‘stout zijn' - tegen de gebaande wegen in durven gaan. Is de door de meerderheid gekozen weg wel de enige juiste weg? 

Wij wilden de kinderen bewust geen tweede Efteling aanbieden, ze niet confronteren met kant-en-klare beelden. Veel meer willen wij een kader creëren dat door de verbeelding te prikkelen aanzet tot anders nadenken. Kunst, spel en natuur staan nauw in relatie met elkaar en laat aan de verbeelding van het kind over hoe zij daar mee omgaat.

                                                                                                                                      >> badhuis

Copyright by Richard Voort