RiWiVo Architectuur Bouwtechniek Extra Gastenboek
> Badhuis

Het badhuis is onderdeel van een  multi-disciplinair project. 
Ontwikkel een visie met potentieel aan de hand van een ontwerp voor de transformatie van de Oostelijke handelskade (Amsterdam), ter hoogte van 'Het Muziekgebouw', waarbij ruimtelijke, program-matische en economische kaders integraal op elkaar worden betrokken. 

poster

'Area of senses'
We wilden  een plek creŽren waar mensen (inwoners en toeristen) naar toe zouden trekken. Het badhuis (relax-  ontmoetingsruimte) bleek een interessante toevoeging. Samen met het Muziekgebouw en het Hotel vormt het een soort van 'stedenbouwkundige structuur ' waarin zintuiglijke indrukken een hoofdrol spelen. In het Badhuis komt dit op gebouwniveau onder meer  terug door afwisseling van besloten en open ruimtes i.c.m. een ruimtebindende structuur.

<< 24up                                                                                                                                                             >> klimhal

Copyright by Richard Voort