RiWiVo Architectuur Bouwtechniek Extra Gastenboek
> Tuinkamer

Ontwerp, structureer en detailleer een buitenkamer met terras. De kamer wordt niet verwarmd, er is geen electra, geen riolering enz. Eén bepalende beperking.

Al het materiaal moet worden aangevoerd door een sparing in de muur van 60x1000mm.

Na vijf jaar dient  het geheel weer gedemonteerd te kunnen worden.

Het ontwerp is opgebouwd uit geprefabriceerde stroken die rechtstreeks door de sparing aangeleverd kunnen worden. Deze stroken vormen de constructie van de buitenkamer en ook meteen het interieur. De stroken bestaan uit balken met een kleine h.o.h. afstand waardoor een moiré-effect ontstaat. Tevens blijft zo de binding met het bos sterk aanwezig.
De huid wordt gevormd door een tentconstructie van pvc doek die in de constructie gehangen wordt en welke niet de vorm van de constructie volgt.

<< bouwpraktijk                                                                                                                                                 >> zonwering

Copyright by Richard Voort